โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

กำลังรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน

#ชื่อ-นามสกุลระดับสถานะ

ห้องสังเกตอาการ

#ชื่อ-นามสกุลเวลาเข้าห้อง