2043

ผู้ป่วยเบาหวาน(คน)

คลิกดูข้อมูล

12672

ผู้ป่วยความดัน(คน)

คลิกดูข้อมูล

4335

ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและความดัน(คน)

คลิกดูข้อมูล

0

comming

More info
ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ 5 โรค
จำนวนผู้ป่วยมะเร็งมารับบริการที่แผนกเคมีบำบัด 5 โรค